Krzywda lub bezdomność zwierząt

Wielokrotnie zwracano się do nas z zapytaniem "co robić" jeżeli widzi się krzywdę zwierząt, lub zauważy się zwierzę bezdomne.
Odpowiedź nie jest łatwa.
W naszym kraju, gdzie ostatnio coraz więcej jest przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu ludzkiemu, zwierzęta są na szarym końcu, o ile w ogóle ich krzywda jest dostrzegana.

Na początek kilka słów o podstawach prawnych.

Jest to ważne aby w przypadku jakiejkolwiek interwencji móc powołać sie na nasze prawo. Dlatego radzę tym, którzy zechcą kiedykolwiek dopominać się o prawa zwierząt, aby zapoznali sie choćby z tymi wyjątkami ustaw i rozporządzeń, które tu przytaczam. Można też ściągnąć je jako plik Worda i sobie wydrukować.
---- * ----
Wszelkie krzywdzenie zwierząt jest sprzeczne z Ustawą o ochronie zwierząt a za tym jest przestępstwem. (wyjątki z Ustawy)
Ustawa ta dokładnie precyzuje wszelkie przypadki łamania praw zwierząt.
 
Zgodnie z tą Ustawą nadzór nad jej przestrzeganiem należy do Inspekcji Weterynaryjnej. (Adresy Inspektoratów)
Nie wszystkie przypadki łamania praw zwierząt są przestępstwem wymagającym natychmiastowego ukarania. Jeżeli nie zagrażają bezpośrednio życiu zwierzęcia wówczas są tylko wykroczeniami i obowiązkiem Inspekcji Weterynaryjnej jest upomnienie i nakazanie zmiany postępowania. Upomnienia takiego może dokonać także organizacja zajmująca sie ochroną zwierząt poprzez swojego uprawnionego przedstawiciela.  Dopiero gdy takie kilkakrotne upomnienie nie odnosi skutku można mówić o przestępstwie.

Zgłoszenia o łamaniu ustawy o ochronie zwierząt może dokonać każdy obywatel lub organizacja zajmująca się ochroną zwierząt.

Przestępstwa zgłasza się jednostce Policji (adresy jednostek) na terenie działania której dokonano przestępstwa. Wszelkie zgłoszenia o łamaniu ustaw lub przestępstwie muszą zawierać dane zgłaszającego: Nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer telefonu (jeśli nie ma własnego można - za zgodą - podać sąsiedzki)
Zgodnie z prawem wszelkie anonimowe doniesienia nie muszą być respektowane.

Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami należą do zadań własnych gmin. Mówi o tym Ustawa o ochronie zwierząt Art 11.1, oraz Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Art 3.5. (wyjątki z ustawy)
Szczegółowe warunki wyłapywania i dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami precyzuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (rozporządzenie).

Jeżeli gmina nie wywiązuje się ze swych ustawowych obowiązków można ją zaskarżyć do sądu administracyjnego w myśl Ustawy o samorządzie gminnym Art 101a (wyjątki z Ustawy).
---- * ----
No już koniec podstaw prawnych. .

Widzisz, że ktoś dręczy zwierzę własne lub cudze. Dobrze jest znaleźć świadka tego zajścia. Możesz sam podjąć się interwencji popierając swoje słowa groźbą, że zgłosisz to odpowiedniemu organowi jako łamanie prawa - powołując sie na paragrafy.
Jeżeli Twoja interwencja nie odniesie skutku to zgłaszasz to do Inspekcji Weterynaryjnej lub na Policję - osobiście lub pisemnie. Nigdy telefonicznie. Potraktują to jako anonim.
Przeczytaj co o tym pisze - na przykładzie otrutego psa Fidela - Gazeta Prawna

W przypadku zauważenia zwierzęcia bezdomnego zgłaszasz to do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub jeżeli schroniska w tej gminie nie ma zgłaszasz to urzędowi gminnemu, na którego terenie to zwierzę zauważyłeś. I znowu rozmawiając z nimi powołujesz się na paragrafy. To jest najbardziej skuteczne.
Nie daj sobie wmówić, że sam powinieneś to bezdomne zwierzę złapać. Należy to do obowiązku gminy, lub schroniska które gmina utrzymuje. Jeżeli schronisko odmówi Ci pomocy możesz na nie wnieść skargę do Urzędu Gminnego.

Ale prawdę mówiąc - jeżeli tylko potrafisz - usiłuj złapać to zwierzę, bo bezdomne zwierzę się przemieszcza i już za kilka godzin może być w innym miejscu. Jeżeli uda Ci sie je zwabić i złapać zgłoś jego złapanie schronisku lub  Urzędowi Gminy i przetrzymaj bodaj kilka dni, dokąd gmina od Ciebie go nie odbierze. I interesuj się dalszym losem zwierzęcia, gdyż różnie to bywa.

Uwaga!! Nie wyłapuj dziko żyjących kotów o ile są zdrowe! One są przystosowane do środowiska w którym żyją. Możesz i powinieneś je natomiast dokarmiać. Bronią Cię przed szczurami, które roznoszą wiele chorób.

Na terenie województwa Małopolskiego jest tylko 4 schroniska utrzymywane przez gminy, oraz jedno prywatne - według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Adresy schronisk w Małopolsce wg Głównego Inspektoratu Weterynarii
Adres schroniska Kierownik telefon Nadzór nad schroniskiem. Zgłaszanie uwag i zażaleń
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Rybna 3,  30-254 Kraków
Przyjmuje zwierzęta wyłącznie z terenu Krakowa
Paweł Stolzman
(12)429-74-72 (12)429-92-41 0604-77-99-45 Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, os. Zgody 2, tel (12) 644-22-53,
Schronisko dla Bezdomnych Psów
Celina Pawluśkiewicz ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ
Celina Pawluśkiewicz (18)26-693-61 Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Referat d/s Ochrony Środowiska. Tel. (18) 261-12-94 w.294 Kierownik referatu: mgr inż. Jabcoń Dariusz, Inspektor mgr inż. Granowska Anna
Schronisko dla zwierząt w Olkuszu
ul Sikorka 41, 32-300 Olkusz
Rafał Pałka (32)645-07-20 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1. Z-ca Burmistrza ds Komunalnych, Wydział Ochrony Środowiska. Tel (0...32) 647 89 05
Schronisko dla zwierząt w Oświęcimiu
ul, Kamieniec. 32-600 Oświęcim
Leszek Ryś (33)843-12-01 Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.
Wydział Ochrony Środowiska tel (33) 8429123
Góral Marek, GM/o, Podinspektor nr wew. 1123
Jezior Agata , Inspektor, nr wew. 1173
Materna Beata, Kierownik Referatu, nr wew. 1123
Śniechowska Ilona, Podinspektor, nr wew. 1123
Tymczasowy Azyl dla Psów
ul Cmentarna, 33-100 Tarnów
Inż. Jan Gibała (14)625-82-34 Urząd Miasta Tarnów. 33-100 Tarnów ul.Nowa 4 Telefon: 0-14 631-28-21
Niestety struktura urzędu nie jest opublikowana w InternecieKilka ważnych telefonów dla Krakowa: Badania analityczne zwierząt: Kraków ul. Kielecka 7a. Pon-Pt 14.00 - 19.00. Tel 413-45-61 i 0602-358-054
Gazeta Krakowska, Tematyka pomoc dla zwierząt. Dziennikarki: Magdalena Frankiewicz 0501-148-454 i Anna Górska 688-82-46 i 688-82-49
Dziennik Polski, Dział Miejski. Red. Janusz Święs, tel. 619-92-60, 619-92-08, 619-92-07
Gazeta Wyborcza, Michał Olszewski, tel 62-95-00, 423-10-00, 0609-733-492