Stowarzyszenie nasze zostało założone z inicjatywy grupy ludzi niezrzeszonych, chcących poprawić dolę zwierząt. Szczególną naszą troską są bezdomne zwierzęta "towarzyszące", których los jest tragiczny. Chcemy działać w interesie tych zwierząt na wszelki sposób zapobiegając ich bezdomności wspierając tych ludzi i instytucje, którzy się nimi opiekują. Chcemy by bezdomne zwierzęta, które nie znajdą własnego domu miały godziwe warunki bytowania. Chcemy także przeciwstawiać się wszelkim przypadkom złego taktowania zwierząt.

Naszym mottem jest preambuła Światowej Ustawy Praw Zwierząt:
"Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa,
- że nieznajomość i lekceważenie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom;
- że uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych;
- że człowiek popełnia zbrodnię ludobójstwa;
- że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą - i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta"


ZDECYDOWANIE PRZECIWSTAWIAMY SIĘ EUTANAZJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
EUTANAZJA ZWIERZĘCIA NIE JEST WYJŚCIEM GODNYM CZŁOWIEKA

Jest też niezgodna z prawem.

Światowa ustawa praw zwierząt powiada:
Art.11.
Każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej przyczyny jest mordem, czyli zbrodnią przeciwko życiu.
Art.6.
a) każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowa natura,
b) porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

Ustawa o ochronie zwierząt (prawodawstwo polskie) mówi:
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia - rozumie się przez to obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia,
Art. 33. 1. Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą,
2) względami humanitarnymi,
3) koniecznością sanitarną,
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących,

     Dotychczas grupa inicjatywna zajęła się pomocą prywatnym przytuliskom dla bezdomnych zwierząt. Sytuacja tam jest krytyczna. Brakuje wszystkiego: żywności, pieniędzy na leczenie, leków!
Dlatego apelujemy: jeżeli ktoś z Was może wesprzeć zakup żywności dla przytulisk bardzo prosimy o kontakt. Mamy możliwości zakupu taniej żywności. Nie prosimy o datki, prosimy: jedźcie z nami, dokonajcie zakupu i razem dowieziemy tam gdzie trzeba. Niestety tego od podatku nie da się odpisać.

     Jeżeli nie stać Was na pomoc finansową może pomożecie choćby w zbiórce starych koców, materacy i innych rzeczy tam potrzebnych.
Możecie także pomóc w chwilowej opiece nad zwierzętami czekającymi na adopcję, lub będących po zabiegach sterylizacji lub kastracji.

A najlepiej przyłączcie się do nas i pomóżcie w akcjach majacych na celu poprawę losu bezdomnych zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności

     Zajmujemy się też, w ramach naszych skromnych możliwości, sterylizacją dzikich kotów i ich kwarantanną po sterylizacji, ratowaniem chorych dzikich kotów i adopcjami ... adopcjami ... adopcjami psów i kotów.
No i szykujemy się do większych akcji zapobiegających bezdomności zwierząt.

Nieustająco szukamy ludzi dobrej woli chcących zaopiekowac się czasowo bezdomnym zwierzakiem do chwili jego adopcji. Sami nie mamy schroniska, przytuliska pękają w szwach, a nie chcemy zwierząt oddawać do schroniska gdzie mają bardzo złe warunki.